Bilder på ett urval av våra anläggningsarbeten

Drift Blandningsgrop FA-deponi Högbytorp Drift Blandningsgrop FA-deponi lastning Högbytorp Drift Deponirestcell Högbytorp Drift Deponirestcell packning Högbytorp Drift oljefrysning Högbytorp Drift Oljekompost dränlager och ledningar Högbytorp Drift oljekompost färdig Högbytorp Drift Tippgrop Högbytorp Edab 25 juni 20159 GPS handburen GPS Höjdkontroll maskin GPS-guidesystem maskin Edab Lakvattendamm Fiberduk och geomembran Brista Lakvattendamm Färdig Brista Lakvattendamm Genomföringar med bentonit samt insvetsning Brista Lakvattendamm Grundvattendränering under geomemran Brista Lakvattendamm Grundvattenpumpbrunn Brista Lakvattendamm Ledningsläggning ventil och inmätning Brista Lakvattendamm Svetsning geomembran Brista Lakvattendamm Urgrävning Brista Sluttäckning Dräneringsdike Brännbacken Sluttäckning Färdig Högbytorp Sluttäckning Geomembran Brännbacken Sluttäckning Geomembran och dränmatta Höbytorp Sluttäckning Inmätning geomembran Brista Sluttäckning Lastning jord Högbytorp Sluttäckning Utläggning jord Högbytorp