Kvalitets- & miljöpolicy

Självklart är kvalitet och miljö en viktig del för oss.

Våra maskiner har minst miljöklass 3 och vi byter regelbundet ut äldre maskiner mot nyare. Men utan våra anställda skulle maskinerna inte gå varför vi definitivt värnar om dem i form av god arbetsmiljö och anpassade maskiner.

Regelbunden besiktning av SMP samt alkolås är en del av säkerheten.

För nya projekt tar vi fram arbetsmiljöplan och är givetvis BAS-godkända.
Vi strävar efter att ha ett ledningssystem i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.
Att följa gällande lagstiftning är en självklarhet.

För att säkerställa kvalitén på våra arbeten används dels GPS-guidesystemet och dels olika egenkontroller. Vi gör terrängmodeller som maskinerna använder sig av och vi gör kontrollmätningar löpande med vår hand-GPS.

Vi använder oss av personalliggare kopplade till ID06.