Mark- och anläggningsföretag

EDAB startades 1972 av Rolf Edström med inriktning på bygg- och smidesverksamhet. Då den mer maskinintresserade sonen Magnus tog anställning i bolaget i mitten av 1980-talet blev inriktningen mer mot anläggningsbranschen. Sedan mitten av 1990-talet drivs EDAB av Magnus Edström och inriktningen sedan dess är nästan uteslutande deponirelaterade arbeten.

Dessa arbeten är framför allt anläggning och sluttäckning av deponier, gasanläggningar, dag- och lakvattenanläggningar, men även upplags- och parkeringsytor och diverse allmänna andra anläggningsuppdrag.

Sedan ca femton år tillbaka är även driftarbeten på Ragn-Sells olika anläggningar en stor del av vår verksamhet, t ex mottagning, sortering, blandning och utläggning av inkommet avfall, t ex askor, oljeslam och förorenade jordmassor.

EDAB:s kunder har genom åren mest bestått av stora renhållnings- och anläggningsföretag som Sita, Sörab, Ragn-Sells och NCC.

2006 blev vi certifierade för att svetsa geomembran.

Sedan många år är EDAB medlem i ME, Maskinentreprenörerna som är ett bransch- och arbetsgivarförbund för entreprenadmaskinföretag.

EDAB har för närvarande 9 anställda och 9 entreprenadmaskiner.