Deponitäckning

Vi har lång erfarenhet av att både påbörja och täcka deponier och utför således både botten-, mellantäckning och sluttäckning. Sedan 2006 är vi även certifierade för svetsning av geomembran.

Vid sluttäckning tar vi även hand om allt arbete i anslutning till själva täckningsarbetet: terrassering och avjämningsskikt under geomembran, dränering, täckning med fyllnadsmassor och jord, gräsetablering mm.

Vi har även vana att göra dag- och lakvattendammar, inklusive projektering samt förenliga arbeten.